آیا می دانید بیش از 95% دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماهان در مسابقات قرآن و عترت شرکت نمودند