پیام تسلیت دبیرکل هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به دکتر شیرزادی