راه‌اندازی پژوهشگاه علوم دانشگاه آزاد اسلامی در آینده نزدیک

فراهم شدن مقدمات تأسیس پژوهشگاه علوم دانشگاه آزاد اسلامی، تصویب آیین‌نامه انضباطی رویدادهای ورزشی و اصلاح آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی از جمله موضوعاتی بود که در جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنا مورد بررسی و به تصویب اعضا رسید.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنا، دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسامی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهوری و رئیس هیئت‌امنا در مورد تأسیس پژوهشگاه علوم دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: «خوشبختانه در این زمینه اقداماتی نظیر تدوین آیین‌نامه پژوهشگاه صورت گرفته است، همچنین ساختمانی نیز به همین منظور اختصاص یافته است که امیدواریم تا شهریور 95، پژوهشکده به بهره‌برداری برسد.»
راه‌اندازی پژوهشگاه علوم دانشگاه آزاد اسلامی در آینده نزدیک
او با بیان اینکه اساس‌نامه این پژوهشگاه نیز نوشته شده و در هیئت رئیسه دانشگاه نیز به تأیید رسیده است، تاکید کرد: «این پژوهشگاه فعالیت آموزشی نداشته و صرفا به فعالیت‌های پژوهشی خواهد پرداخت.»
میرزاده درباره فعالیت‌های پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: «برنامه ما این است که تمامی آزمایشگاه‌های پیشرفته واحدهای دانشگاهی به این پژوهشگاه وابسته شوند و از این طریق امکان فعالیت‌های پژوهشی برای تمامی محققان فراهم می‌شود.»
همچنین در این جلسه پس از ارائه توضیحات توسط دکتر محمد دادگان معاون ورزش دانشگاه آزاد اسلامی، آیین‌نامه انضباطی رویدادهای ورزشی با اعمال اصلاحاتی به تصویب اعضا رسید.
همچنین در این جلسه علاوه بر تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، مقرر شد هریک از پردیس‌های بین‌المللی دانشگاه تحت نظارت یکی از واحدهای جامع قرار گیرد.