بازدید دکتر حسینچی دبیر کارگروه تخصصی پزشکی وپیراپزشکی نظارت دانشگاه آزاد اسلامی از بیمارستان پیامبر اعظم(ص) شهر کرمان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا : صبح روز دوشنبه نهم آذرماه؛ دکتر جعفر حسینچی دبیر کارگروه تخصصی پزشکی وپیراپزشکی هیات های عالی نظارت مناطق دانشگاه آزاد اسلامی به اتفاق دکتر شهبازی ومهندس شهرکی از اعضای این کارگروه و دکتر محمد حسن شیرزادی معاون هیات عالی نظارت منطقه دوازده از بخش های مختلف بیمارستان پیامبراعظم(ص) شهرکرمان بازدید کردند.
در این بازدید جمعی از دانشجویان رشته های مامایی وپرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مسایل و پیشنهادهای خود را به تیم بازدید کننده منتقل کردند.
گفتنی است روز گذشته نیز در نشستی با حضور تیم نظارتی دبیرخانه هیات موسس،دکتر افتخار معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان در محل سالن اجلاس این دانشگاه  به تشریح روند شکل گیری وراه اندازی دانشکده پزشکی کرمان پرداخت و در این نشست هم اندیشی علاوه بر تیم اعزامی از تهران،دکتر محمد حسن شیرزادی معاون هماهنگی نظارت منطقه دوازده،حسین شهابی رییس دبیرخانه نظارت منطقه دوازده،کوروش آفتابی مدیر هیات عالی نظارت استان کرمان،دکتر امینی رییس دانشکده پزشکی واحد کرمان ومدیران گروههای پرستاری ومامایی واحدهای کرمان،سیرجان،شهربابک وزرند پیرامون مسایل پزشکی واحدهای استان کرمان اظهار نظر کردند و حاضران مهمترین مسایل ،چالش ها وراهکارهای پیشنهادی خود را ارائه کردند.
لازم به ذکر است دکتر حسینچی وهیات همراه همچنین صبح روز دوشنبه نهم آذرماه ضمن بازدید از دفتر دبیرخانه نظارت منطقه دوازده دانشگاه آزاد اسلامی در خیابان هزارویکشب شهر کرمان،از نزدیک با همکاران این دبیرخانه دیدار وگفتگو کرد و دبیرخانه نظارت این منطقه را از نظر هماهنگی و همدلی در سطح کشور نمونه عنوان کردند.