معاون هیات عالی نظارت منطقه دوازده دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شد

به گزارش خبرنگار آنا:طی حکمی بنا به پیشنهاد رییس هیات عالی نظارت منطقه دوازده (استانهای سیستان وبلوچستان،کرمان وهرمزگان) وتایید دبیرکل هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی، دکترمحمد حسن شیرزادی بعنوان معاون هیات عالی نظارت منطقه دوازده منصوب شد.
گفتنی است نامبرده پیش از این بعنوان معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحدجیرفت فعالیت داشته ودر سوابقش فعالیت هایی همچون: عضو شورای گسترش رشته های دانشگاه آزاد اسلامی  استان کرمان، مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیرگروه کارشناسی ارشد وکارشناسی  زراعت  واحد جیرفت، عضو کمیته شورای اقتصاد ودانش بنیان ،عضو شورای آموزشی  وتحصیلات تکمیلی ،عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی،دبیر کمیته منتخب ممیزه واحد ،عضو شورای پژوهشی ، عضو شورای انتشارات دانشگاه ، مدیرمسئول وعضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی، عضو شورای  بسیج اساتیدو عضو شورای فرهنگی واحد جیرفت را داراست. 

دکتر شیرزادی همچنین  صاحب تالیف سه جلد کتاب ( بذرهای مصنوعی ،روش تحقیق درکشاورزی ، رابطه آب وگیاه) و پژوهشگر برتر گروه کشاورزی ، پژوهشگر برتر منطقه ۷ دانشگاه ازاداسلامی درگروه کشاورزی سال 90،پژوهشگر برتر استان  کرمان درگروه کشاورزی سال 92 ،مجری اجرای طرح های پژوهشی ،استادراهنما ومشاور بیش از۳۰ پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی،چاپ مقاله درمجلات علمی وشرکت درهمایش های علمی ملی وبین المللی،  دبیرکارگروه ‍‍شورای پژوهش وفناوری دانشگاه ازاد اسلامی استان کرمان  بوده و همچنان در دانشگاه به امور پژوهشی وعلمی مشغول می باشد.