معاون هیات عالی نظارت منطقه

۱ـ مشخصات فردي:

نام: محمد حسن

نام خانوادگي: شیرزادی

تاريخ تولد:1347lمحل تولد:جیرفت - ش ش ۳۵ 

شغل(سمت ): عضو هیات علمی 

مرتبه علمي:‌ (استاديار)                               

2ـ اطلاعات تحصيلي:(آخرين مدرك تحصيلي)

مدرك تحصيلي

دانشگاه

كشور

سال اخذ مدرك

رشته تحصيلي

گرایش

دکتری

واحدعلوم تحقیقات تهران

ایران

1387

زراعت

 

زراعت

كارشناسي ارشد

دانشگاه آزاداسلامي واحدجيرفت

ايران

1381

زراعت

كارشناسي

دانشگاه آزاداسلامي واحدجيرفت

ايران

1374

زراعت واصلاح نباتات

 

3ـ سوابق اجرایی

 1. معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحدجیرفت از 1/6/93 
 2. عضو شورایی گسترش رشته های دانشگاه ازاد اسلامی  استان کرمان
 3. مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه (۸۸) تا 93
 4. مدیرتحصیلات تکمیلی گروه های کارشناسی ارشد  کشاورزی از سال 88 تا93
 5. مدیرگروه کارشناسی ارشد زراعت (ازسال 85
 6. مدیرگروه کارشناسی زراعت (87-85)
 7. مدیرگروه کارشناسی رشته مهندسی تولیدات گیاه (85-81)
 8. عضو شورایی آموزشی  وتحصیلات تکمیلی دانشگاه
 9. عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه 
 10. دبیر کمیته منتخب ممیزه واحد 
 11. عضو شورای پژوهشی دانشگاه 
 12.  عضو شورای انتشارات دانشگاه 
 13.  مدیرمسئول وعضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی
 14. عضو شورایی مرکزی بسیج اساتید دانشگاه 
 15. عضو شورایی فرهنگی دانشگاه 
 16. عضو کمیته دانش بنیان واقتصادی دانشگاه

 

 

4- فعالیتهای  پژوهشی :

1-           تالیف کتاب 1- بذرهای مصنوعی 2- روش تحقیق درکشاورزی 3- رابطه آب وگیاه

2-      پژوهشگر برتر گروه کشاورزی واحد سال 89

3-     پژوهشگر برتر منطقه ۷ دانشگاه ازاداسلامی درگروه کشاورزی سال 90

4-     پژوهشگر برتر استان  کرمان درگروه کشاورزی سال 92 دریافت لوح تقدیر از استاندار محترم استان کرمان

5-     مجری اجرای طرح های پژوهشی دردانشگاه

6-      راهنمای ومشاوره بیش از۳۰ پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی

7-     چاپ مقاله درمجلات علمی وشرکت درهمایش های علمی ملی وبین المللی

8-     شرکت درکارگاه های  روش تحقیق- تعلیم تربیت 1و2و3- ضیافت اندیشه اساتید- جنگ نرم

9-  دبیرکارگروه ‍‍ پژوهش دانشگاه ازاد اسلامی استان کرمان سال ۹۳ 

۱۰-  شرکت درکارگاه نقش ارزیاب سنجش ونظارت

۱۱-داوری مقالات نشریات علمی کشاورزی

۱۲- شرکت درکنفرانس بین المللی crop science درکشور کره جنوبی

وشرکت در بازدید اساتید ازدانشگاه مالزی