هدف تجمیع دوم دانشگاه ، رسیدن به توسعه پایداراست

مدیر کل سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تصمیم اخیر دانشگاه در جهت اجرایی نمودن طرح تجمیع دو گفت: این اقدام در راستای حفظ منافع  دانشگاه وارایه خدمات مناسب و به موقع صورت گرفته و راه را  برای رسیدن به توسعه پایدار است.
امیر اقبال خواجه رحیمی دربیست و پنجمین  نشست کمیته گسترش دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان که با حضور محسن دهقانی معاون هماهنگی دانشگاه و روسا و معاونین آموزشی واحد ها و مراکز این استان در واحد بندرعباس برگزار گردید، تحقق طرح تجمیع 2 در دانشگاه را در گرو همراهی و همدلی مجموعه دانشگاه  دانست و افزود: نهادینه و اجرایی کردن این طرح دردانشگاه مستلزم وفاق و همدلی است و باید تلاش نماییم تا دانشگاه  را درانجام رسالت خود سربلند و پیروزبیرون آید.
وی در ادامه با بیان اینکه فعالیت دانشگاهها باید بر اساس برنامه ریزی و الگوی تعیین شده در استان صورت گیرد گفت: تصویب رشته ، جذب دانشجو و اعضای هیات علمی باید متناسب با امکانات ، شرایط و وضعیت موجود درواحد ها و مراکز  و بر اساس الگوی در نظر گرفته شده صورت گیرد و نباید خارج از آن عمل شود.
این مسوول عملکرد و وظایف روسای واحد ها و مراکز دانشگاهی در استان را مهم ارزیابی کرد وگفت:حرکت کردن در چهارچوب بخشنامه ها و به کار بستن آن در امورات موجب می شود تا توسعه و پیشرفت استان به همراه داشته باشد و نقش بسزایی در این زمینه ایفا نماید.
معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان  نیزدر این نشست از آموزش به عنوان اصلی ترین و اساسی ترین حوزه در دانشگاه یاد کرد و گفت: عملکرد فعالانه و پیگیری مستمر معاونین آموزش از جمله مواردی است که جایگاه دانشگاه را تحکیم می بخشد و ادامه حیات واحد و مرکز را تضمین می کند.
محسن دهقانی با اشاره به افت پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور گفت:همان طور که آمار ها نشان می دهد دانشگاههای کشور با افت دانشجو مواجه شده اند که دانشگاه آزاد اسلامی نیز از این حیث مستثنی نیست و به عنوان یک دغدغه مطرح است و باید با برنامه ریزی صحیح و اصولی و کاهش هزینه ها آن را پشت سر بگذاریم.
وی ارایه آمار دقیق و بدون ایراد از سوی واحد ها و مراکز خواستار شد و گفت: اطلاعات وآمارهای ارایه شده باید با تایید معاون آموزش و رییس واحد صورت پذیرد و. بدون تایید فاقد اعتبار است و هیچ ترتیب اثری در این زمینه داده نخواهد شد.
رییس واحد بندرعباس نیز در این جلسه  حرکت دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان را بر اساس راهبرد ها و سیاست های کلان دانشگاه دانست وگفت:تا کنون تلاش شده تا با رعایت بخشنامه ها و مقررات دانشگاه  فعالیت نماییم و با کمترین هزینه بیشترین بهره را برای دانشگاه به ارمغان بیاوریم.
 وی راه اندازی رشته های این واحد دانشگاهی را متناسب با نیاز استان یاد کرد و افزود:تصویب رشته ای موجود در دانشگاه در راستای پتانسیل های استان بوده و خوشبختانه با استقبال خوب دانشجویان مواجه شده است.
لازم به ذکر است در این نشست معاونین و روسای واحد ها هر کدام به صورت جداگانه گزارشی از وضعیت رشته ها ،تعداد دانشجویان ، اعضای هیات علمی و پاره وقت ارایه نمودند.