اولین دانشجویان دکتری شیمی واحد کرمان از رساله خود دفاع کردند

به گزارش خبرنگارخبرگزاری آنا:دکتر دادخدا غضنفری مدیر دوره دکتری شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در گفتگویی اظهار داشت:  اولین دانشجویان دکتری شیمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان درتاریخ نوزدهم خرداد 94 با دفاع از رساله دکتری خویش موفق به اخذ درجه دکتری شدند.این سه دانشجو با نامهای سیده هانیه علوی،علی پیکری ومرتضی زمان فشمی رساله دکتری خویش را درگرایش شیمی آلی و تحت راهنمایی مشترک اساتید دکتر رضا غیاثی،دکتر دادخدا غضنفری ودکتر محمدرضا اخگر با موفقیت به اتمام رسانده وبا چاپ مقالات در ژرنالهای معتبر وشرکت در کنفرانسهای علمی به همراه ارائه مقاله دستاوردهای پژوهشی مناسب را به همرا داشته اند.

گفتنی است دوره دکتری شیمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان درسال در سال 89 در دو گرایش آلی و تجزیه راه اندازی شد وهم اکنون بیش از 35 دانشجو در این دو گرایش مشغول به تحصیل وپژوهش هستند.