اولین شماره مجله «مشاور» در واحد زاهدان منتشر شد

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری اساتید روانشناسی این واحد دانشگاهی، اولین شماره مجله «مشاور» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری آنا، مجله مشاور به مدیر مسئولی دکتر حمیدرضا مبصر و سردبیری عصمت جوادیان، منتشر شد.

در این نشریه مطالب علمی و تخصصی و مقالات تخصصی استادان و اعضاء هیات علمی واحد زاهدان آمده است؛ گفتنی است این مجله در راستای کمک به دانشجویان و دیگر اقشار دانشگاه و جامعه منتشر شده و انتظار می‌رود انتشار مستمر آن باعث رشد و ارتقاء سطح علمی و معنوی دانشجویان، اساتید، کارکنان و خانواده‌های آن‌ها باشد.