لزوم بهبود و ارتقاء شاخص های فرهنگی در دانشگاه

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در راستای لزوم اشاعه و نهادینه کردن فرهنگ دینی در دانشگاه و جامعه گفت: بهبود بخشیدن و ارتقاء شاخص های فرهنگی در دانشگاه  باید در راس امور قرارگیرد و مسولان امر بایدجدیت واهتمام بیشتری به این  مساله  مهم داشته باشند.
مهدی باقری در جلسه شورای فرهنگی این واحد دانشگاهی  که با حضور حجت الاسلام والمسلمین عباس متین مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان ، مسولان و کارشناسان فرهنگی برگزار شد گفت: حرکت و فعالیت فرهنگی یک وظیفه دینی و اسلامی است وانجام آن نباید تنها محدود به قشر خاصی از جامعه باشد بلکه نگاه همه در این زمینه باید تکلیفی باشد و خود را در مقابل آن مسوول بداند.
وی با اشاره به اینکه عملکرد ونتایج برنامه های فرهنگی و دینی در دانشگاه باید مفید و تاثیر گذار واقع شود گفت: برگزاری برنامه های فرهنگی در دانشگاه  باید به گونه ای برگزار شود تا تاثیر پذیری و نتیجه آن، جامعه را در رسیدن به اهداف متعالی یاری نماید.
رییس شورای فرهنگی واحد بندرعباس  استفاده  از ظرفیت های دانشجویی و مشارکت هر چه بیشتر آنها درامور فرهنگی خواستار شد و گفت: اعتماد کردن به جوانان خلاق و با استعداد و محول کردن بخشی از امورات موجب می شود تا علاوه برآشنایی با مسایل دینی ،مروجان و مبلغان  خوبی در جامعه باشند.
رییس واحد بندرعباس گسترش دامنه فعالیت های کانون هاو نشریات  دانشجویی در دانشگاه را از دیگر برنامه های این واحد دانست و افزود:فضای حاکم بر دانشگاه باید یک فضای باز و آزاد باشد تا دانشجویان بتوانند با نگاه مطالبه گر خود مشکلات و موانع احتمالی در جامعه را نقد نموده و آن را در مسیراصلی خود قرار دهند.
گفتنی است در ادامه مسولان و کارشناسان فرهنگی هر کدام به صورت جداگانه نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه ارایه نمودند.