روابط عمومی باید تسهیلگر ارتباط مردم با مدیران باشد

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان؛ دکتر علی اصغررستمی ابوسعیدی مشاور وزیر علوم تحقیقات وفناوری و نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در جنوبشرق؛ در پیامی بیست وهفتم اردیبهشت ماه روز روابط عمومی وارتباطات وهفته روابط عمومی را تبریک گفت.
در بخشی از این پیام آمده است:... امروزه در عصر اطلاعات وارتباطات دانایی و تعامل وارتباطات انسانی حرف نخست را می زند و با توجه به رشد روز افزون تکنولوِژی و تنوع شبکه های اجتماعی وارتباطی اهمیت وضرورت نهاد تخصصی روابط عمومی بیش از گذشته رخ می نماید و در حقیقت این مدیران وکارشناسان روابط عمومی هستند که رسالت انتقال سریع وصحیح ودقیق پیام های سازمانی را بر عهده دارند .
ضمن تبریک روز روابط عمومی به مسئولان وکارشناسان روابط عمومی ستاد های هماهنگی استانها و دانشگاههای آزاد اسلامی استانهای کرمان ؛سیستان وبلوچستان وهرمزگان وسایرتلاشگران خستگی ناپذیراین عرصه درکشور امید است در ایران اسلامی روابط عمومی ها بتوانند با بهره مندی از دانش ارتباطات؛تجربیات پیشکسوتان این علم و فراهم ساختن تجهیزات لازم ؛از طریق نهادها وموسسات تخصصی وکاربردی خدمات ارزنده ی علمی وفرهنگی واجتماعی را به نیکویی به افکار عمومی بازتاب دهند.
امید است در سال دولت وملت؛همدلی وهمزبانی؛ شاهد رشد وتوسعه متوازن کشور در ابعاد مختلف علمی؛پژوهشی و فرهنگی باشیم ودر این راستا نقش روابط عمومی ها به همراه رسانه ها  بعنوان صدای رسای مردم بسیار مهم واثرگذار خواهد بود.