رمز موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی مدد الهی است

امام جمعه زابل گفت: دانشگاه آزاد اسلامی محل رشد بزایمان است که در اقصا نقاط کشور باعث امید در دل جویندگان علم شده است و رمز پیروزی و  موفقیت ها ی به دست آمده مدد الهی بوده است.
به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان: حجت الاسلام کیخا در دیدار با هیئت رئیسه و کارکنان واحد زابل ضمن تقدیر از فعالیت های فرهنگی این واحد در سطح منطقه اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی محل رشد بذر ایمان است که با تلاش‌های انجام شده و مراقبت های به عمل آمده در سطح کلان مدیریت روزی تبدیل به درختی تنومند خواهدشد که میوه آن اشاعه ی فرهنگ اسلامی و سایه آن آسایش جامعه را به دنبال خواهدداشت.
امام جمعه زابل گفت: دانشگاه آزاد اسلامی پیشرفت‌های زیادی داشته و در بسیاری جهات از وزارت علوم پیشی گرفته به طوری که در اقصا نقاط کشور باعث امید در دل جویندگان علم شده استو رمز این موفقیت ها مدد الهی است.
رئیس واحد زابل در این دیدار گزارش عملکرد واحد و فعالیت های فرهنگی واحد رائه کرد و گفت: رویکرد حاکم بر دانشگاه آزاد یک رویکرد فرهنگی است و عنوان اسلامی بودن برازنده‌ی این دانشگاه است.
محمد مجوزی بیان کرد: اولین انتخابات کانون‌ها و تشکل‌های اسلامی دانشجویان در واحد زابل با حضور پر شور دانشجویان علاقه مند به فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی برگزار شد و اظهار امیدواری کرد این کانون‌ها و تشکل‌ها بازوان قدرتمند دانشگاه در فعالیت‌های فرهنگی خواهدبود.
این مسئول افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل با صرفه جویی‌های انجام شده و تلاش‌های جهاد گونه همکاران از زیان‌دهی بیرون آمده و با رشدی جهشی امسال به سوددهی رسیده است.
عضو هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برنامه های متعددی برای مجتمع فرهنگی آموزشی سماء نیز آماده اجراست تا این مجتمع نیز از زیان دهی خارج و به سود دهی برسد.