رسالت نشریات دانشجویی، تزریق جریان فکر و اندیشه به کالبد دانشگاه است

 

رییس دانشگاه آزاد بندرعباس، نشریات دانشجویی را نمایانگر و نشانه جریان یافتن اندیشه ها در دانشگاه ها قلمداد کرد و گفت: رسالت نشریات دانشجویی، تزریق جریان فکر و اندیشه به کالبد دانشگاه بوده و لازمه تحقق این جریان فعالیت پرشور نشریات دانشجویی است.

به گزارش خبرنگار آنا، دکتر مهدی باقری در آیین افتتاحیه نخستین جشنواره میان استانی نشریات دانشجویی با اشاره به نام گذاری سال 94 با عنوان سال همدلی و هم زبانی دولت و ملت، یکی از رسالت های نشریات و مطبوعات را تمرین همدلی و همزبانی خواند و گفت: نشریات دانشجویی یکی از بسترها و ابزارهایی است که تمرین هم زبانی و سخن گفتن با زبانی شیوا، اثرگذار و پذیرفتنی را فراهم و از این طریق امکان بیان دیدگاه های مختلف در جامعه را امکان پذیر می کند.

وی افزود: اگر بستر لازم برای بیان دیدگاه های مختلف فراهم باشد دیگر نیازی به پرخاشگری و تندی نیست. زیرا تفاوت و تضارب آرا امری ساده و قابل پیش بینی است گفت: ممکن است، این دیدگاه ها در موقعیت ها و جایگاه های مختلف به شیوه ای نامناسب مطرح شود که منجر به بروز شکاف، تنش و بحران های اجتماعی شود که نشریات دانشجویی یکی از مکان های مناسب برای بیان دیدگاه و به قضاوت نشستن افکار عمومی جامعه است.

باقری توجه و احترام به قانون را در روند انجام فعالیت های نشریات دانشجویی خواستار شد و تأکید کرد: زمینه ی سخن گفتن و ارائه دیدگاه های مختلف باید در چارچوب قانون و احترام متقابل به یکدیگر باشد تا فرصت رشد و بالندگی در اختیار تمام اندیشه ها و تفکرات قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد، تدوام این جشنواره ها بتواند کمک شایان توجهی به رشد اندیشه ها و تفکرات دانشجویی بنماید و جامعه را به سوی تعالی ارزش های فرهنگی و اسلامی سوق دهد.