روز زمین پاک را با پاکسازی زباله ها از دامن طبیعت گرامی داشتند

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری سازمان محیط زیست استان هرمزگان در یک اقدام زیست محیطی با حضور در دامن طبیعت » روز زمین پاک» را با پاکسازی زباله های شهری از دامن طبیعت گرامی داشتند.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس در حاشیه ی ایم مراسم، با حمایت از انجام حرکت های زیست محیطی که موجب فرهنگ سازی در جامعه می شود؛گفت: محیط زیست میراث گذشتگان، یار و یاور امروزیان وحق آیندگان است و باید در حفظ تمامی منابع طبیعی کوشا باشیم.
دکتر مهدی باقری  با اشاره به حفظ منابع زیست محیطی ، تاکید کرد: وظیفه فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ بهینه در استفاده از منابع زیست محیطی و حفظ این سرمایه ها و مواهب بزرگ الهی وظیفه ی همه ی انسانهاست و دانشگاهیان و افراد تحصیل کرده وظیفه سنگینی در اشاعه ی فرهنگ زیست محیطی دارند .
وی افزود :دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس بابرگزاری چندین همایش بزرگ ملی محیط زیست ، نقش مهمی را در زمینه ی اشاعه ی فرهنگ سازی در بین نخبگان ، دانشگاهیان و جامعه ایفا نموده است و هر سال پذیرای مهمانان و متخصصان محیط زیست از درون و برون کشور جهت تبیین و روشنگری مسائل محیط زیست و ارائه راهکارهای علمی و متناسب در راستای رسیدن به توسعه ی همه جانبه هستیم.
باقری از برگزاری اینگونه برنامه زیست محیطی ، استقبال کرد و گفت : این دانشگاه آمادگی دارد تا با همکاری سایر ارگان ها به خصوص اداره کل  محیط زیست استان هرمزگان در اجرای این برنامه ها مشارکت چشمگیری داشته باشد .
گفتنی است در این همایش بزرگ جمع از دانشجویان انجمن علمی دانشگاه از جمله : محیط زیست ، حقوق و پرستاری با حضور در ارتفاعات گردشگری کوه گنو ، سد خاکی بنوبند و ساحل دریای خلیج همیشه فارس با شعار »حفاظت از منابع طبیعی آب، خاک و هوا» اقدام به پاکسازی زباله های شهری از دامن طبیعت نمودند.