سیاست فرهنگی دانشگاه براساس فرهنگ های بومی هر منطقه شکل می گیرد

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در استان هرمزگان با تاکید برانجام  فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح نمود: سیاست ها و حرکت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس احترام به سنت ها و خرده فرهنگ های بومی و سنتی هر منطقه برنامه ریزی و اجرا می شود.  
دکتر محسن دهقانی در سومین جلسه ی شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی استان هرمزگان با اشاره به چشم انداز فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه گفت: این دانشگاه با سیاست های شورای راهبردی و بر اساس اسناد بالادستی در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 حرکت می کند.
وی تشکیل شورای راهبردی در استان ها را حرکتی معقولانه در جهت احترام به فرهنگ های بومی و سنتی مناطق مختلف کشور با قومیت ها و فرهنگ های متفاوت عنوان کرد و گفت: در حوزه فرهنگی به دلیل ظرافت کار باید دقت لازم در این سیاست گذاری ها صورت گیرد تا بتوان از پتانسیل خرده فرهنگی های بومی و سنتی در راستای تقویت بنیه  فرهنگ اسلامی و ایرانی گام برداریم.
این مسؤول دانشگاهی با قدردانی از رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت : با سیاست گذاری های کلان در امور فرهنگی و اجتماعی  دانشگاه آزاد اسلامی ، مسیر حرکت با برنامه ریزی و استراتژی به بالندگی و افتخار ختم می شود .
دهقانی با اشاره به نقش دانشگاه آزاد اسلامی در شکل گیری همدلی و همزبانی در کشور گفت : منویات مقام معظم رهبری همواره چون چراغی روشنی بخش راه زندگی است و دانشگاه آزاد اسلامی با حرکت در مسیر ولایت مداری همواره توانسته بر بالندگی و افتخار دست یابد .
معاون پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به فلسفه ی شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گفت: این شورا با هدف و برنامه محوری بر اساس سند اسلامی شدن دانشگاه ها ترسیم شده و محورهای مختلفی در آن شکل گرفته که با توجه به شرایط جغرافیای ، اقلیمی ، فرهنگی و سنتی هر منطقه قابل تکمیل است .
دکتر حسنعلی احمدی، ایجاد فضای جذاب ، نوآورانه و خلاقانه را در فضای فرهنگی مهم خواند و افزود: فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه باید با ایجاد جذابیت های خاص و احترام به خرده فرهنگ ها در جذب حداکثری دانشجویان و مشارکت دادن آنها در امور مختلف فرهنگی بتواند در این عرصه موفق عمل کند.
وی برگزاری نمایشگاه های مختلف فرهنگی ، اجرای طرح های فاخرو ماندگار، توجه به کیفیت و فراگیری امور فرهنگی و ایجاد شور و نشاط در میان دانشجویان را از وظایف مسؤولان فرهنگی برشمردو افزود: مشارکت های فرهنگی و اجتماعی باید با جذب حداکثری دانشجویان و در راستای سیاست های کلان این دانشگاه باشد .
گفتنی است این جلسه با اظهار نظر اعضای این شورا و  بیان نظرات آنان در خصوص مباحث فرهنگی و اجتماعی ادامه یافت و مواردی نیز جهت اجرایی شدن مصوب گردید.