رستمی ابوسعیدی بعنوان معاون وزیر علوم و ریاست مرکز هیات امنا وهیات ممیزه وزارت علوم تحقیقات وفناوری معرفی شد

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ؛ طی حکمی از سوی محمد فرهاد ی  وزیر علوم تحقیقات وفناوری صبح امروز در محل وزارت علوم ؛علی اصغر رستمی ابوسعیدی بعنوان معاون وزیر و رییس مرکز هیات امنا و هیات ممیزه وزارت علوم تحقیقات وفناوری کشور معرفی شد.
برپایه این گزارش رستمی ابوسعیدی استاد تمام پایه 43 ودارای تحصیلات عالی از دانشگاههای انگلیس؛ژاپن و دانشگاه تهران در رشته زبان وادبیات انگلیسی می باشد و تاکنون به مدت هفده سال بعنوان رییس دانشگاه شهید باهنر کرمان؛دانشگاه زاهدان ودانشگاه بین المللی کیش و موسسات آموزش عالی وزارت خانه های صنایع؛تعاون وکارورفاه اجتماعی و از سال گذشته تاکنون بعنوان معاونت سازمان بورس واعزام دانشجویان خارج کشور وزارت علوم خدمت نموده است.
وی به مدت بیست ودو سال در هیات امنای دانشگاه های جنوب؛جنوبشرق وجنوب غرب کشور در استانهای کرمان؛یزد ؛هرمزگان ؛خوزستان؛بوشهر؛سیستان وبلوچستان وچهارمحال وبختیاری در نقش دبیرهیات امنا وعضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاههای دولتی این استانها مشغول بوده وهست.
گفتنی است در حال حاضر نیز بعنوان نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در استان های سیستان وبلوچستان؛کرمان وهرمزگان فعالیت دارد.