مشارکت خیرین درآموزش عالی، توسعه علمی استان را به همراه دارد

نماینده تام الاختیار رییس دانشگاه آزاد اسلامی در چهارمین جلسه سازمان سخا در واحد بندرعباس  با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذاز خیرین در عرصه علمی کشور گفت: اقدامات ارزشمند و خداپسندانه خیّرین و واقفین نیک اندیش در دانشگاه و مشارکت آنها در آموزش عالی،  توسعه علمی استان را به همراه دارد.
علی اصغر رستمی ابوسعیدی در این جلسه با قدر دانی از تلاش و حسن نیت خیرین در پیشبرد اهداف آموزش عالی در استان هرمزگان گفت: پشتیبانی و حمایت از دانشگاه و ترویج و ترغیب فرهنگ  تعاون  و درونی کردن ارزش های انسانی و اسلامی ازجمله مواردی است که خیرین تا کنون به آن توجه داشته اند و در این راستا حرکت کرده اند.
وی عزم جدی و راسخ اعضای این سازمان  در راستای رفع موانع و مشکلات موجود درمسیر توسعه علمی کشور را ستودنی دانست و گفت: بدون تردید به کار گیری تجربه و نقطه نظرات سازنده خیرین موجب می شود تا دانشگاه به جایگاه واقعی و اهداف بلند خود دست یابد.
این مقام مسوول گفت :فعالیت ها و عملکرد این سازمان  از بدو تاسیس  تا کنون رضایت بخش دانست و. افزود:گزارش عملکرد این سازمان در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان مطرح گردیده ورضایتمندی حداکثری را در برداشت و  قرار است تا در جلسه بعدی این هیات امنا اساسنامه آن تنظیم گردد
مشاورنماینده تام الاختیار ریس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در ادامه این نشست از تعاون و سبقت جویی در کار خیر به عنوان دو مرلفه  اصلی حل مشکلات  جامعه یاد کرد و گفت:  نهادینه کردن فرهنگ تعاون و پیشه گرفتن در کار خیر از جمله مواردی است که در دین مبین اسلام به آن تاکید شده است و در حل مشکلات کار ساز بوده است.
محمد فلاح کهن قرار دادن دانشگاه در مسیر رشد و توسعه را ازاهداف مهم این سازمان دانست و افزود: این نهاد در نظر دارد تا با بازنگری و احیا گری دوباره این مجموعه راه ترقی را در پیش گیرد و در مسیر بالندگی قرارگیرد.
وی گفت:راه اندازی دانشکده پزشکی و ساخت بیمارستان خیریه در جوار دانشگاه امری ضروری است که لازم است با برنامه ریزی و پیگیری مسولان و حمایت خیرین تحقق یابد.
فلاح کهن از حمایت مالی برخی از خیرین در در زمینه رفع مشکلات معیشتی دانشجویان خبر داد و گفت: اقدامات خیرین در نقاط مختلف استان قابل تحسین است و امید است در آینده شاهد دریایی از حرکات خداپسندانه در کشور اسلامیمان باشیم.
گفتنی است خیرین حاضر در این جلسه نکته نظرات سازنده خود را به صورت جداگانه بیان نمودند .