تماس با ما

آدرس : کرمان بلوار جمهوری اسلامی - هزار و یک شب کوچه شماره 9 جنوبی 3 سمت راست درب دوم پلاک 28 دبیرخانه هیات عالی نظارت منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی 

تلفن :‌ 03432441294