رئیس هیات عالی نظارت منطقه 12

الف: مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی: علی اصغر رستمی ابوسعیدی

تاریخ تولد:1332

محل تولد: جیرفت

پست الکترونیکی: rostamiabu110@yahoo.com  

ب: مرتبه دانشگاهی

استاد پایه 42

ج: تحصیلات

دكترا                                        زبان و ادبیات انگلیسی                دانشگاه لیورپول انگلستان

كارشناسی ارشد                           زبان و زبانشناسی                    دانشگاه تهران

كارشناسی زبان انگلیسی                دانشگاه علامه طباطبایی               تهران

ج: سوابق مدیریتی و اجرایی

- مشاور معاونت ریاست جمهور در امور میراث فرهنگی.................................................................................. 3سال

- مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جذب كمک های مردمی................................................................3 سال

- نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در المپیاد بین المللی مهارت.............................................................3 دوره

- دبیر اجلاس بین المللی MAC وابسته به سازمان كنفرانس كشورهای اسلامی، تیر ماه 1390.................... 1 دوره

- نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در امور بازسازی علمی-آموزشی افغانستان ................................3سال

- مدیر كل ارزیابی و عملکرد و پاسخگوئی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری............................... 5سال

- رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان ................................................................................................................2سال

- رئیس دانشگاه بین المللی كیش.....................................................................................................................5/1سال

- رئیس دانشگاه شهید با هنركرمان ...............................................................................................................5/6 سال

-رئیس موسسه آموزش عالی علمی-كاربردی وزارت صنایع و معادن.................................................................3سال

-رئیس موسسه آموزش عالی علمی-كاربردی مهارت..........................................................................................2سال

- مشاورمعاون وزیر كار و امور اجتماعی و ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

-رییس كمیته بدوی تخلفات اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با حکم وزیر كار و امور اجتماعی

- مدیر كل ارزیابی و عملکرد و پاسخگوئی به شکایات سازمان فنی و حرفه ای كشور

- مدیر كل دفتر حقوقی و بین الملل سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

- رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كرمان.................................................................2سال

- مدیر گروه زبان های خارجی دانشگاه های شهید با هنركرمان و دانشگاه بین المللی كیش........................2سال

-رئیس كمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های جنوب شرق (شهید باهنر كرمان، سیستان و بلوچستان ،

زابل، علوم دریانوردی چابهار، ایرانشهر، بین المللی چابهار).

- رئیس كمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های جنوب ( خلیج فارس- یاسوج)

- رئیس كمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های جنوب غرب ( شهید چمران- جندی شاپور- خرمشهر-رامین)

- رئیس كمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه یزد و منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری شیراز و مركز علوم و

تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی كرمان

- دبیر هیئت امنای دانشگاههای جنوب شرق(شهید باهنر كرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یزد)

-عضو هیئت امنای دانشگاه های شهید باهنر كرمان، سیستان و بلوچستان، زابل، چابهار، ولی عصر رفسنجان،

دانشگاه آزاد واحد زاهدان و دانشگاه غیرانتفاعی كرمان

- عضو كمیسیون تخصصی هیات ممیزه مركزی وزارت علوم

- عضو كمیسیون دائمی دانشگاه های استان كرمان، بنیاد دانشنامه نگاری ایران

- نماینده وزیر علوم در كمیته میراث فرهنگی استان كرمان

- نماینده وزیرعلوم در هیأت امنای موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی خاوران و اقبال لاهوری

- نماینده وزیرعلوم در دانشگاه بین المللی كیش

- نماینده وزیرعلوم و رئیس ستاد مركزی بازسازی و كمک رسانی شهرستان بم

- نماینده وزیرعلوم در آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان (در مدارس غیر انتفاعی)

- نماینده وزیرعلوم در طرح جامع و امداد نجات كشور ( حوادث غیر مترقبه)

- دبیر ستاد شورای عالی بازسازی علمی و آموزشی افغانستان

د:عضویت در شوراها، كمیته ها و مجامع

-رئیس شورای اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان، كیش، شهید با هنركرمان

- عضو شورای اداری و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان و كرمان

- عضو كمیته اجرائی ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- عضو كمیسیون موارد خاص وزارت علوم تحقیقات و فناوری

-عضو كمیسیون بهره وری و نظام پیشنهادات وزارت علوم

-عضو كمیسیون موارد خاص سازمان سنجش آموزش كشور

-عضو كمیسیون ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-عضو شورایعالی بازسازی علمی – آموزشی افغانستان

-عضو كمیته استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارت علوم

-عضو كمیته آموزش سا زما ن تو سعه و نوسازی معا دن و صنایع معدنی ایران

-عضو شورای فرهنگ عمومی استان كرمان

-عضو افتخاری پژوهش موسسه پژوهش Pearl وابسته به دانشگاه كراچی

-عضو افتخاری جمعیت هالل احمر جمهوری اسلامی ایران

-عضو كمیته علمی دبیر خانه ستاد گسترش زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم

-عضو كمیته ترفیع و ارتقا پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم

-عضو كمیته كنفرانس بین المللی زبان انگلیسی دریایی (IMAC)

-داور بین المللی بررسی مقالات زبان انگلیسی دریایی ( IMC)

- نماینده تام الاختیار وزارت علوم در همایش ارگان های دریایی جهان در تبیین مفاد كنوانسیون STCW95

- نماینده كمیته تخصصی گروه زبان انگلیسی در هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان

- دبیر و عضو كمیته گزینش استاد دانشگاه شهید باهنر كرمان

-رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان زاهدان

ه: لوح تقدیر

-دریافت لوح افتخار از طرف دبیر كل سازمان ملل (یونسکو) آقای فردیکو مایر به عنوا ن رییس دانشگاه نمونه

كشور در سال 1371

-دریافت لوح تقدیر و سپاس از چهار وزیر فرهنگ و آموزش عالی؛ علوم ، تحقیقات و فناوری

- لوح تقدیر و اهدای عضویت افتخاری پژوهشی توسط دانشگاه كراچی

- دریافت لوح تقدیر از ریاست مجلس شورای اسلامی به خاطر كسب رتبه چهارم جهانی در المپیاد بین المللی

مهارت در آلمان

- دریافت لوح تقدیر از وزیر تعاون ، كار و امور اجتماعی به خاطر كسب رتبه چهارم جهانی در المپیاد بین المللی

مهارت در آلمان

و: شركت در مجامع بین المللی

- نماینده جمهوری اسلامی ایران جهت شركت در چهل و یکمین مسابقات بین المللی مهارت در كشور انگلستان

-نماینده جمهوری اسلامی ایران جهت شركت در چهل و دومین مسابقات بین المللی مهارت در كشور آلمان

- شركت در سومین اجلاس MAC در كشور كامرون

-شركت در اجالس كامسک در تركیه

-شركت در اجالس وزرای علوم كشورهای اسلامی در پاكستان

- شركت در چهار جلسه و مجمع جهانی سازمان بین المللی مهارت لندن

-شركت در سه گردهمایی روسای دانشگاههای جهان ( افریقای جنوبی، سوئد، مصر)

-شركت در سه كنفرانس بین المللی IMEC در مارسی فرانسه، وارنای بلغارستان و مانیل فیلیپین

-بازدید از 41 دانشگاه : مانیل فیلیپین، لاهورپاكستان، بمبئی و جواهر لعل نهرو هند، پینانگ مالزی، ادین بروی

اسکاتلند، پاریس6 ، فونتن بلو و صوفی آنتی پولیس فرانسه، كارسروهه و هایدلبرگ آلمان، دانشگاه های

آكسفورد، منچستر و لیدز انگلیس، دانشگاه های مک گیل كانادا و فلوریدا.

ز: فعالیت های علمی-پژوهشی

- سردبیر مجله مطالعات كاربردی زبان دانشگاه سیستان و بلوچستان

-مدیر مسئول مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید با هنر كرمان

- عضو هیئت تحریریه مجله زبان و ترجمه دانشگاه آزاد اسلامی ( Journal of Language and Translation)

= عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات كاربردی زبان دانشگاه سیستان و بلوچستان

ح: كتب به زبان انگلیسی و فارسی

New Linguistic Issues, USB Publication Center, 1382.1

Reading and Speaking for General English, Hedayat-e- Jahan Publication Center,2

1390.

3.Better English Writing with Real IELTS Samples, Hedayat-e-Jahan Publication

Center, 1391.

2-مسایل جدید زبان شناسی، انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان،1382.(تألیف(

5-دریچه ای به جهان زبان و ادبیات ، انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1384(ترجمه)

6-سینمای غیر داستانی ، پژوهشگاه صدا و سیما، 1390 ، (ترجمه)

3-اصول مدیریت در آینه قرآن، ترجمه تطبیقی دو زبانه 220 آیه از قرآن مجید مشتمل بر 23 اصل مدیریتی،

انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)، 1390 ، (ترجمه)

3-نمودهای مردم شناختی در گویش میناب، دارالتفسیر ، .1392

3-فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی و حرفه ای (هزار واژه آموزش فنی و حرفه ای)، انتشارات سازمان فنی و حرفه

ای كشور، 1392

01-لغت نامه دو زبانه دریایی، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)،1389 (تالیف)

-ویراستاری چندین كتاب

ط: مقالات و كنفرانس های داخلی و خارجی

- ارایه بیش از 51 مقاله علمی-پژوهشی و تخصصی در مجالت معتبر داخلی و خارجی

-شركت در سمینارها و كنفرانس های بین المللی در كشورهای انگلستان، فرانسه، هند، پاكستان، مالزی،ژاپن،

چین، روسیه، بلغارستان، آلمان، كانادا، افریقای جنوبی، مصر، فیلیپین، كامبوج، كره، كنیا، بروندی، تانزانیا،

اوگاندا ...

-داوری مقالات

- داوری مجلات علمی- پژوهشی زبان و زبانشناسی و زبان انگلیسی دارای مجوز از وزارت علوم

ی: تعدادی از مقالات لاتین و فارسی

 

The effects of Environment on localization IMLA, Manila, October 2004.1

2.The role of using Explicit VS Implicit grammar (teaching approach in attainment of

English strategy), Proceeding IMEC, September 2003.

The wash back effect of Alternative Assessment to enhance student's Achievement,3.

October 2005 Marseille, France.

4.The Role of Native language in teaching English as a second language, The University

of Ukraine (ISI), January 2006.

5.The wash back effects of alternative Assessment Techniques on students writing

performance, (Asia TEFL International) ICAT, Malaise, April 2007.

6.The Effect of Alternative Assessment Techniques on students reading

Comprehension,

)مجله بين المللي پژوهشگاه ميراث فرهنگي( ، Tehran, Oct. 2007

1384، )پژوهشنامه دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي) علمي-پژوهش(7.The Role of L1 in teaching

L2

8.Higher Education in the Islamic Republic of Iran, April 2001, Cape Town, South

Africa.

9.Problems of EFL learners in learning a foreign language, IMEC15, Bulgaria, 2002

10. Problems of Japanese’ students in learning Persian, Osaka University of Foreign

Studies, Osaka,1983.

11.Contrastive Analysis of Basic Sentences of Persian and Japanese, Osaka University

of Foreign Studies, Osaka, 1982

12.The Wash back effect of Alternative assessment Techniques on Students’ Reading

Comprehension and Writing, AILA 2008, Essen, Germany, August 2008

13.Method that works in ESP, TESOL, Phnom Penh, Cambodia, Feb. 2009

2009 14.MARR Translation regarding University Students Proficiency, Aug. 7th

Thailand

15.Introducing a Non-Dichotomous Method for Scoring Selected-Response Tests

Iranian Journal of Research in Educational System 2009,

(فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1389 )

16.Jigsaw Technique to Improve Reading Comprehension Ability of Student, Cebu

International TESOL Conference, Aug. 2011

17.A solid- semantic approaches to second language teaching and learning, The

International TELLSI Conference Oct 2009..

18.A proposed model for translation evaluation of university students 6th

Cam TESOL Conference, Phnom Penh, Cambodia 2010.

19. A comparative study of the translation method in the East and West Languages,

Comparative Literature Journal, Islamic Open Univ., spring 2009.

20- بررسی تفاوت های آوائی و تحول گویش بشاگردی با فارسی نوین ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه كرمان )علمی- پژوهشی(، 1380

21- آموزش و پرورش در هزاره سوم ، هفته نامه معدن و توسعه، مرداد 1383

22- آموزش عالی در جهان و جذب مشاركت های مردمی ، مجله علم و آینده ، 1382

23- مبانی زبانشناسی در قرآن، مجله صحیفه مبین ( علمی-پژوهشی)، 1386

24- توسعه زمینه های خلاقیت و نو آوری در آموزش مهندسی معدن، مجموعه مقالات نخستین همایش علمی و

كاربردی توسعه منابع انسانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهر ماه .1384

25-تجزیه و تحلیل آوایی و بررسی بعضی از جنبه های دستوری لهجه های مارزی گال و ملکی گال گویش

بشاگردی و وجوه تمایز و افتراق آنها، نخستین همایش گویش شناسی كرمان، 1381

26-بررسی دستور زبان داستان در كودكان دبستانی 7و8 ساله از دیدگاه روانشناسی زبان، همایش ملی ادبیات

فارسی و پژوهش های میان رشته، دانشگاه بیرجند، با همکاری دكتر جهانگیری، 1389.

27-مذهب در ویس و رامین، همایش ملی و ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای ، دانشگاه بیرجند،

1389.

28- اهمیت توسعه منابع انسانس در عصر جهانی شدن، همایش علمی و كاربردی توسعه منابع انسانی، سازمان، IMIDRO

1384 مهر.

ک: داوری مقالات و كتب

- داوری مقاله " دستگاه واجی گویش راوری"، دانشگاه شهید باهنر

- داوری مقاله " تقابل دهندگی و تحول همنشینی اما"، دانشگاه شهید باهنر

- داوری مقاله " تحلیل واژگان زبان های ژرمنی"، دانشگاه شهید باهنر

- داوری مقاله " فرایند كوتاه شدن هجاهای بلند..."، دانشگاه شهید باهنر

- داوری مقاله " بررسی گویش حاجی آباد هرمزگان"، دانشگاه شهید باهنر

بهشتی شهید دانشگاه ،Note on some English Translation of Persian verses مقاله داوری -

- داوری مقاله " گستردگی الفاظ در زبان فارسی)خالقبت تصویر گرانه(، مجله علمی-پژوهشی شهید باهنر كرمان

- داوری كتاب " مطالعه زبان"، دانشگاه تربیت مدرس

- داوری كتاب " آزمون و ارزیابی آموزشی " ، وزارت صنایع و معادن

- داوری كتاب فنون یادگیری برای زبان آموزان ایرانی، دانشگاه تربیت دبیر رجائی

ل: پایان نامه ها

- راهنمایی پایان نامه های دكتری و كارشناسی ارشد (بیش از 110مورد)در دانشگاه های جنوب شرق

كشور، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و علوم و تحقیقات.

- مشاوره پایان نامه دانشجویان دكتری و كارشناسی ارشد (61 دانشجو) در دانشگاه های اصفهان، شهید

با هنر كرمان، شیراز، سیستان و بلوچستان، پیام نور، دانشگاه آزاد اسالمی و علوم و تحقیقات.

- داوری پایان نامه های كارشناسی ارشد )بیش از 51 پایان نامه(11)

م: تدریس

- تدریس در دوره های كارشناسی ، كارشناسی ارشد و دكترا

- تدریس زبان انگلیسی و زبانشناسی به مدت 22سال در مقاطع مختلف در دانشگاههای شهید با هنر

كرمان،سیستان بلوچستان، چابهار، دانشگاههای آزاد اسلامی استان كرمان و پژوهشگاه پلیمر و

پتروشیمی(زبان تخصصی).

- طراح سئوالات آزمون زبان انگلیسی در دوره های دكتری و كارشناسی ارشد.